Cấu hình bán kính MikroTik với FreeRADIUS và MySQL

FreeRADIUS là một bộ RADIUS mô-đun. Rất nhiều mô-đun như Perl, python, MySQL, v.v. có thể được tích hợp với freeRADIUS để làm phong phú thêm các tính năng của freeRADIUS. MySQL là một trong những nguồn người dùng và máy khách tốt nhất trong máy chủ freeRADIUS. Một trong những lợi thế quan trọng của MySQL với máy chủ freeRADIUS là MySQL có thể dễ dàng được kiểm soát bằng nhiều ngôn ngữ lập trình bao gồm cả PHP. Vì vậy, người dùng freeRADIUS và xác […]

» Read more

Quản lý nhóm người dùng FreeRADIUS với MySQL

FreeRADIUS là Máy chủ RADIUS hiệu suất cao. Một số thiết bị mạng có thể được sử dụng với máy chủ RADIUS miễn phí dưới dạng Máy khách RADIUS bao gồm Bộ định tuyến MikroTik. Là một bộ RADIUS mô-đun, freeRADIUS chấp nhận mô-đun MySQL để truy vấn xác thực và ủy quyền người dùng cũng như lưu trữ dữ liệu kế toán. Trong bài viết trước của tôi, tôi đã thảo luận về cách cài đặt và định cấu hình mô-đun FreeRADIUS MySQL . Tôi cũng đã […]

» Read more

Cấu hình hồ sơ người dùng FreeRADIUS cho Bộ định tuyến MikroTik

FreeRADIUS là một ứng dụng RADIUS hiệu suất cao, chấp nhận một số lượng lớn thiết bị mạng dưới dạng Máy khách RADIUS bao gồm Bộ định tuyến MikroTik. Mô-đun FreeRADIUS MySQL giúp lấy thông tin xác thực và ủy quyền người dùng từ máy chủ cơ sở dữ liệu và lưu trữ thông tin kế toán người dùng trong máy chủ cơ sở dữ liệu. Định cấu hình đúng cấu hình và nhóm người dùng MySQL, hạn chế người dùng freeRADIUS có […]

» Read more

Cấu hình máy chủ MikroTik PPPoE với máy chủ RADIUS miễn phí

Dịch vụ PPPoE là một trong những dịch vụ phổ biến nhất trong Bộ định tuyến MikroTik. Nó được sử dụng đặc biệt bởi nhà cung cấp ISP địa phương để đơn giản hóa kết nối máy khách. Dịch vụ MikroTik PPPoE chấp nhận xác thực và ủy quyền người dùng hoặc ứng dụng khách cả cơ sở dữ liệu người dùng cục bộ MikroTik và cơ sở dữ liệu người dùng RADIUS. RADIUS Server cung cấp một cách hiệu quả để quản lý […]

» Read more

FreeRADIUS MySQL Database GUI với phpMyAdmin trên CentOS 7

FreeRADIUS là Máy chủ RADIUS hiệu suất cao chấp nhận một số lượng lớn thiết bị mạng làm Máy khách RADIUS bao gồm Bộ định tuyến MikroTik. MySQL là một trong những nguồn người dùng tốt nhất cho máy chủ freeRADIUS. Trong bài viết trước của tôi, tôi đã thảo luận về cách cài đặt máy chủ freeRADIUS trên CentOS 7 và cách tích hợp mô-đun MySQL với máy chủ freeRADIUS . Tôi cũng đã thảo luận về cách tạo nhóm người dùng và hồ sơ trong máy […]

» Read more

MikroTik User Manager Cài đặt và cấu hình cơ bản

MikroTik User Manager là một ứng dụng RADIUS được phát triển bởi nhóm MikroTik và có thể được sử dụng miễn phí. Trình quản lý người dùng được sử dụng để xác thực, ủy quyền và tính toán của người dùng MikroTik RouterOS, PPPoE, Hotspot, DHCP và Wireless. Mặc dù Gói quản lý người dùng được phát triển bởi MikroTik nhưng nó sẽ không được tìm thấy trong RouterOS theo mặc định. Vì vậy, chúng tôi phải cài đặt Gói quản lý người dùng […]

» Read more

Xác thực MAC WiFi MikroTik với Máy chủ RADIUS của UserMan

MikroTik Wireless Router được sử dụng phổ biến như WiFi AP. MikroTik WiFi AP có rất nhiều tính năng để điều chỉnh mạng WiFi theo yêu cầu của bạn. Xác thực MAC là một trong những tính năng tuyệt vời và hữu ích trong MikroTik WiFi. Xác thực MAC cho phép lọc địa chỉ MAC, nghĩa là không MAC nào có thể kết nối với WiFi AP mà không cần xác thực. Xác thực MAC có thể được thực hiện trong cơ sở dữ […]

» Read more

Trình quản lý người dùng MikroTik Cài đặt RADIUS trên RouterOS 7

Trình quản lý người dùng là một gói Máy chủ RADIUS do MikroTik cung cấp. Nó có thể được sử dụng để quản lý người dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. User Manger không phải là một gói RouterOS mặc định. Vì vậy, chúng tôi phải cài đặt trình quản lý người dùng như một gói bổ sung trong RouterOS 7. RouterOS 7 đã mang đến một sự thay đổi lớn trên gói Trình quản lý người dùng. Thay đổi quan trọng nhất là quản […]

» Read more

Thiết lập máy chủ RADIUS MikroTik với Trình quản lý người dùng – RouterOS7

MikroTik User Manager RADIUS Server là một dịch vụ tuyệt vời dành cho Xác thực người dùng, Ủy quyền và Kế toán (AAA) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trình quản lý người dùng Máy chủ RADIUS có thể được sử dụng để duy trì xác thực Người dùng hệ thống và Hotspot, PPP, DHCP, IPsec, Không dây và Hệ thống. Trong RouterOS 7, Trình quản lý người dùng đã đi kèm với các tính năng mới và tìm kiếm, đặc biệt, […]

» Read more

Cấu hình máy chủ Ubuntu RADIUS với freeRADIUS

Ubuntu Server là một trong những bản phân phối Máy chủ Linux mã nguồn mở phổ biến nhất. Nó ổn định và đáng tin cậy hơn các bản phân phối Linux khác. Vì vậy, ứng dụng cấp doanh nghiệp có thể được lưu trữ trên Ubuntu Server. Ubuntu RADIUS Server được sử dụng phổ biến để xác thực từ xa và chủ yếu được sử dụng với ứng dụng RAIDUS mã nguồn mở miễn phíRADIUS. freeRADIUS là một trong những ứng dụng AAA (Ủy quyền, Xác […]

» Read more