Cấu hình bán kính MikroTik với FreeRADIUS và MySQL

FreeRADIUS là một bộ RADIUS mô-đun. Rất nhiều mô-đun như Perl, python, MySQL, v.v. có thể được tích hợp với freeRADIUS để làm phong phú thêm các tính năng của freeRADIUS. MySQL là một trong những nguồn người dùng và máy khách tốt nhất trong máy chủ freeRADIUS. Một trong những lợi thế quan trọng của MySQL với máy chủ freeRADIUS là MySQL có thể dễ dàng được kiểm soát bằng nhiều ngôn ngữ lập trình bao gồm cả PHP. Vì vậy, người dùng freeRADIUS và xác […]

» Read more

Quản lý nhóm người dùng FreeRADIUS với MySQL

FreeRADIUS là Máy chủ RADIUS hiệu suất cao. Một số thiết bị mạng có thể được sử dụng với máy chủ RADIUS miễn phí dưới dạng Máy khách RADIUS bao gồm Bộ định tuyến MikroTik. Là một bộ RADIUS mô-đun, freeRADIUS chấp nhận mô-đun MySQL để truy vấn xác thực và ủy quyền người dùng cũng như lưu trữ dữ liệu kế toán. Trong bài viết trước của tôi, tôi đã thảo luận về cách cài đặt và định cấu hình mô-đun FreeRADIUS MySQL . Tôi cũng đã […]

» Read more

Cấu hình hồ sơ người dùng FreeRADIUS cho Bộ định tuyến MikroTik

FreeRADIUS là một ứng dụng RADIUS hiệu suất cao, chấp nhận một số lượng lớn thiết bị mạng dưới dạng Máy khách RADIUS bao gồm Bộ định tuyến MikroTik. Mô-đun FreeRADIUS MySQL giúp lấy thông tin xác thực và ủy quyền người dùng từ máy chủ cơ sở dữ liệu và lưu trữ thông tin kế toán người dùng trong máy chủ cơ sở dữ liệu. Định cấu hình đúng cấu hình và nhóm người dùng MySQL, hạn chế người dùng freeRADIUS có […]

» Read more

Cấu hình máy chủ MikroTik PPPoE với máy chủ RADIUS miễn phí

Dịch vụ PPPoE là một trong những dịch vụ phổ biến nhất trong Bộ định tuyến MikroTik. Nó được sử dụng đặc biệt bởi nhà cung cấp ISP địa phương để đơn giản hóa kết nối máy khách. Dịch vụ MikroTik PPPoE chấp nhận xác thực và ủy quyền người dùng hoặc ứng dụng khách cả cơ sở dữ liệu người dùng cục bộ MikroTik và cơ sở dữ liệu người dùng RADIUS. RADIUS Server cung cấp một cách hiệu quả để quản lý […]

» Read more

FreeRADIUS MySQL Database GUI với phpMyAdmin trên CentOS 7

FreeRADIUS là Máy chủ RADIUS hiệu suất cao chấp nhận một số lượng lớn thiết bị mạng làm Máy khách RADIUS bao gồm Bộ định tuyến MikroTik. MySQL là một trong những nguồn người dùng tốt nhất cho máy chủ freeRADIUS. Trong bài viết trước của tôi, tôi đã thảo luận về cách cài đặt máy chủ freeRADIUS trên CentOS 7 và cách tích hợp mô-đun MySQL với máy chủ freeRADIUS . Tôi cũng đã thảo luận về cách tạo nhóm người dùng và hồ sơ trong máy […]

» Read more

Cấu hình DNS Server trên CentOS 7 (Caching DNS với BIND)

Máy chủ DNS ( Hệ thống tên miền ) là một phần thiết yếu đối với bất kỳ mạng máy tính nào. Ngày nay, giao tiếp web không thể tưởng tượng được nếu không có Máy chủ DNS. DNS là một giao thức máy chủ khách nơi Máy khách DNS yêu cầu phân giải tên miền và phản hồi của Máy chủ DNS trên đó. Mỗi mạng nên có Máy chủ DNS vì Máy chủ DNS cục bộ cải thiện hiệu suất mạng bằng cách […]

» Read more

Lưu trữ web ảo với Apache trên CentOS 7 (Dựa trên tên)

Virtual Hosting là một phương pháp lưu trữ nhiều tên miền trên một máy chủ. Nếu bạn có nhiều tên miền (chẳng hạn như domain1.com, domain2.com, v.v.) và muốn lưu trữ trên một máy chủ web, Virtual Web Hosting là lựa chọn đúng đắn của bạn. Máy chủ web Apache cung cấp một cách dễ dàng để quản lý Dịch vụ lưu trữ ảo. Dịch vụ lưu trữ ảo có thể dựa trên Tên hoặc Dựa trên IP. Trong Dịch vụ lưu trữ ảo dựa […]

» Read more

Lưu trữ ảo dựa trên IP trên CentOS 7 với Máy chủ Apache

Virtual Hosting là một phương pháp lưu trữ nhiều tên miền trên một máy chủ web. Nếu bạn có nhiều tên miền (chẳng hạn như domain1.com, domain2.com, v.v.) và muốn lưu trữ trên một máy chủ web, Virtual Web Hosting là lựa chọn đúng đắn của bạn. Máy chủ web Apache cung cấp một cách dễ dàng để quản lý Dịch vụ lưu trữ ảo. Dịch vụ lưu trữ ảo có thể dựa trên Tên hoặc Dựa trên IP. Trong Dịch vụ lưu trữ ảo […]

» Read more

Lưu trữ ảo Apache dựa trên cổng trên RHEL 7

Virtual Hosting là một phương pháp lưu trữ nhiều tên miền trên một máy chủ web. Nếu bạn có nhiều tên miền (chẳng hạn như domain1.com, domain2.com, v.v.) và muốn lưu trữ trên một máy chủ web, Virtual Hosting là lựa chọn đúng đắn của bạn. Máy chủ web Apache cung cấp một cách dễ dàng để quản lý Dịch vụ lưu trữ ảo. Virtual Hosting có thể dựa trên tên, dựa trên IP hoặc dựa trên cổng. Trong Lưu trữ ảo dựa trên tên , nhiều […]

» Read more