Tự động sao lưu bộ định tuyến MikroTik qua email

Bộ định tuyến MikroTik được sử dụng phổ biến không chỉ trong mạng ISP mà cả mạng văn phòng doanh nghiệp. Vì vậy, quản trị viên mạng của bất kỳ công ty nào cũng nên học cách bảo trì bộ định tuyến MikroTik đúng cách. Nhiệm vụ thường xuyên của người quản trị mạng là lưu trữ sao lưu tập tin cấu hình. Hầu hết mọi quản trị viên mạng đều sao lưu tệp cấu hình theo cách thủ công. Nhưng bộ […]

» Read more

Giám sát tài nguyên và băng thông MikroTik bằng đồ thị

Băng thông MikroTik bằng đồ thị “Tôi có nhận được băng thông đã cam kết không?” là câu hỏi thường gặp của bất kỳ nhà quản trị mạng nào. Câu hỏi này có thể phát sinh từ khách hàng của bạn hoặc từ chủ sở hữu của bạn nếu bạn là nhân viên của bất kỳ tổ chức nào. Nếu bạn cảm thấy nhàm chán khi nghe câu hỏi này và muốn thiết lập một hệ thống mà khách hàng của bạn có […]

» Read more

MikroTik Gửi nhật ký duyệt web đến máy chủ nhật ký hệ thống từ xa

MikroTik RouterOS có khả năng ghi nhật ký các sự kiện hệ thống khác nhau cũng như thông tin duyệt web của người dùng. Nhật ký có thể được lưu trong bộ nhớ của bộ định tuyến (RAM), đĩa, tệp, được gửi qua email hoặc thậm chí được gửi đến máy chủ nhật ký hệ thống từ xa . Đôi khi nó có thể yêu cầu lưu nhật ký duyệt web của người dùng theo luật. Vì vậy, máy chủ nhật ký hệ thống là […]

» Read more