Trang web chặn MikroTik (Facebook, YouTube và các trang web khác)

MikroTik Firewall là một công cụ bảo mật mạnh mẽ có thể được sử dụng để chặn các trang web không mong muốn. Nếu bạn là quản trị viên mạng, đôi khi bạn có thể yêu cầu chặn bất kỳ trang web nào như Facebook, YouTube, Trang web khiêu dâm, v.v. Để chặn các loại trang web này, bạn chỉ cần tạo Quy tắc tường lửa sẽ loại bỏ mọi kết nối đến các trang web này thông qua Bộ định tuyến MikroTik […]

» Read more