5 lý do Web3 kém an toàn hơn Web 2.0

Web3 là phiên bản dựa trên blockchain của Internet. Đó là sự phát triển của Web 2.0, tập trung vào việc làm cho dữ liệu trở nên phi tập trung. Bên cạnh việc phân quyền, Web3 còn tự hào về khả năng bảo mật được cải thiện so với Web 2.0. Blockchain gần như không thể bị tấn công, vì các block đó là bất biến, phân phối dữ liệu trên nhiều máy tính. Nhưng mọi thứ đều có một kẽ hở có […]

» Read more