Cấu hình hồ sơ người dùng FreeRADIUS cho Bộ định tuyến MikroTik

FreeRADIUS là một ứng dụng RADIUS hiệu suất cao, chấp nhận một số lượng lớn thiết bị mạng dưới dạng Máy khách RADIUS bao gồm Bộ định tuyến MikroTik. Mô-đun FreeRADIUS MySQL giúp lấy thông tin xác thực và ủy quyền người dùng từ máy chủ cơ sở dữ liệu và lưu trữ thông tin kế toán người dùng trong máy chủ cơ sở dữ liệu. Định cấu hình đúng cấu hình và nhóm người dùng MySQL, hạn chế người dùng freeRADIUS có […]

» Read more

Cấu hình máy chủ MikroTik PPPoE với máy chủ RADIUS miễn phí

Dịch vụ PPPoE là một trong những dịch vụ phổ biến nhất trong Bộ định tuyến MikroTik. Nó được sử dụng đặc biệt bởi nhà cung cấp ISP địa phương để đơn giản hóa kết nối máy khách. Dịch vụ MikroTik PPPoE chấp nhận xác thực và ủy quyền người dùng hoặc ứng dụng khách cả cơ sở dữ liệu người dùng cục bộ MikroTik và cơ sở dữ liệu người dùng RADIUS. RADIUS Server cung cấp một cách hiệu quả để quản lý […]

» Read more

FreeRADIUS MySQL Database GUI với phpMyAdmin trên CentOS 7

FreeRADIUS là Máy chủ RADIUS hiệu suất cao chấp nhận một số lượng lớn thiết bị mạng làm Máy khách RADIUS bao gồm Bộ định tuyến MikroTik. MySQL là một trong những nguồn người dùng tốt nhất cho máy chủ freeRADIUS. Trong bài viết trước của tôi, tôi đã thảo luận về cách cài đặt máy chủ freeRADIUS trên CentOS 7 và cách tích hợp mô-đun MySQL với máy chủ freeRADIUS . Tôi cũng đã thảo luận về cách tạo nhóm người dùng và hồ sơ trong máy […]

» Read more

MikroTik User Manager Cài đặt và cấu hình cơ bản

MikroTik User Manager là một ứng dụng RADIUS được phát triển bởi nhóm MikroTik và có thể được sử dụng miễn phí. Trình quản lý người dùng được sử dụng để xác thực, ủy quyền và tính toán của người dùng MikroTik RouterOS, PPPoE, Hotspot, DHCP và Wireless. Mặc dù Gói quản lý người dùng được phát triển bởi MikroTik nhưng nó sẽ không được tìm thấy trong RouterOS theo mặc định. Vì vậy, chúng tôi phải cài đặt Gói quản lý người dùng […]

» Read more

Xác thực MAC WiFi MikroTik với Máy chủ RADIUS của UserMan

MikroTik Wireless Router được sử dụng phổ biến như WiFi AP. MikroTik WiFi AP có rất nhiều tính năng để điều chỉnh mạng WiFi theo yêu cầu của bạn. Xác thực MAC là một trong những tính năng tuyệt vời và hữu ích trong MikroTik WiFi. Xác thực MAC cho phép lọc địa chỉ MAC, nghĩa là không MAC nào có thể kết nối với WiFi AP mà không cần xác thực. Xác thực MAC có thể được thực hiện trong cơ sở dữ […]

» Read more

Trình quản lý người dùng MikroTik Cài đặt RADIUS trên RouterOS 7

Trình quản lý người dùng là một gói Máy chủ RADIUS do MikroTik cung cấp. Nó có thể được sử dụng để quản lý người dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. User Manger không phải là một gói RouterOS mặc định. Vì vậy, chúng tôi phải cài đặt trình quản lý người dùng như một gói bổ sung trong RouterOS 7. RouterOS 7 đã mang đến một sự thay đổi lớn trên gói Trình quản lý người dùng. Thay đổi quan trọng nhất là quản […]

» Read more

Thiết lập máy chủ RADIUS MikroTik với Trình quản lý người dùng – RouterOS7

MikroTik User Manager RADIUS Server là một dịch vụ tuyệt vời dành cho Xác thực người dùng, Ủy quyền và Kế toán (AAA) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trình quản lý người dùng Máy chủ RADIUS có thể được sử dụng để duy trì xác thực Người dùng hệ thống và Hotspot, PPP, DHCP, IPsec, Không dây và Hệ thống. Trong RouterOS 7, Trình quản lý người dùng đã đi kèm với các tính năng mới và tìm kiếm, đặc biệt, […]

» Read more

Cấu hình máy chủ Ubuntu RADIUS với freeRADIUS

Ubuntu Server là một trong những bản phân phối Máy chủ Linux mã nguồn mở phổ biến nhất. Nó ổn định và đáng tin cậy hơn các bản phân phối Linux khác. Vì vậy, ứng dụng cấp doanh nghiệp có thể được lưu trữ trên Ubuntu Server. Ubuntu RADIUS Server được sử dụng phổ biến để xác thực từ xa và chủ yếu được sử dụng với ứng dụng RAIDUS mã nguồn mở miễn phíRADIUS. freeRADIUS là một trong những ứng dụng AAA (Ủy quyền, Xác […]

» Read more

Cân bằng tải MikroTik qua nhiều cổng (2 WAN)

Cân bằng tải là một kỹ thuật được sử dụng để gửi lưu lượng mạng qua nhiều cổng. Nếu bạn có nhiều kết nối ISP trong mạng của mình, bạn có thể gửi lưu lượng truy cập mạng của mình thông qua các kết nối ISP đó và có thể tạo mạng cân bằng tải. Tình cờ bạn có thể hỏi tôi, tại sao tôi sẽ sử dụng nhiều kết nối ISP? Những lợi ích khi sử dụng nhiều kết nối ISP trong mạng […]

» Read more

MikroTik Cân bằng tải và dự phòng liên kết với ECMP

Cân bằng tải và dự phòng liên kết  là mối quan tâm chính đối với bất kỳ quản trị viên mạng nào. Bởi vì, họ luôn muốn giữ cho mạng của mình hoạt động 24/7. Nếu bạn có nhiều kết nối WAN, bạn có thể dễ dàng cân bằng tải cũng như liên kết mạng dự phòng với MikroTik Router. Các loại cân bằng tải và dự phòng liên kết khác nhau có trong Bộ định tuyến MikroTik. Cân bằng tải ECMP là một trong […]

» Read more
1 171 172 173 174 175