Tải xuống và cài đặt miễn phí Google Chrome mới nhất

Google Chrome là một trong những trình duyệt web phổ biến nhất đối với bất kỳ người dùng trực tuyến nào. Google Chrome là một ứng dụng miễn phí của Google. Vì vậy, bạn có thể tải xuống và cài đặt Google Chrome trong hệ điều hành của mình bất kỳ lúc nào. Google Chrome quá dễ sử dụng và ít lỗi hơn. Google Chrome có giao diện tuyệt vời và nhiều chức năng giúp sử dụng Google Chrome một cách dễ dàng. Người ta nói rằng bất kỳ người dùng trực tuyến nào cũng không thể thiếu trình duyệt Google Chrome một ngày. Tôi là một người thích thú với trình duyệt Google Chrome và tôi nghĩ, bạn cũng sẽ rất vui nếu sử dụng Google Chrome thường xuyên. Vì vậy, nếu bạn chưa quen với Google Chrome hoặc không thể tải xuống và cài đặt trình duyệt Google Chrome một cách dễ dàng,

Yêu cầu hệ thống để cài đặt Google Chrome

Google Chrome là một ứng dụng web nhẹ. Tuy nhiên, bạn nên có những yêu cầu dưới đây trước khi cài đặt trình duyệt Google Chrome vào hệ điều hành của mình.

 1. Hệ điều hành Windows, Mac, Linux hoặc Android.
 2. Bộ xử lý Intel Pentium 4 trở lên có khả năng SSE2.
 3. Dung lượng đĩa trống tối thiểu 350 MB.
 4. Tối thiểu 512 MB RAM.

Nếu bạn có thể đáp ứng các yêu cầu trên, hãy tiếp tục đọc phần còn lại của bài viết của tôi để có được hướng dẫn thích hợp để tải xuống và cài đặt thành công trình duyệt Google Chrome.

Tải xuống và cài đặt trình cài đặt trực tuyến Google Chrome

Google Chrome có cả trình cài đặt trực tuyến và ngoại tuyến. Nếu bạn có kết nối Internet băng thông rộng nhanh hơn, tốt hơn hết bạn nên sử dụng trình cài đặt trực tuyến Google Chrome . Bởi vì bạn sẽ luôn nhận được phiên bản mới nhất với nhiều tính năng mới hơn nếu bạn sử dụng trình cài đặt trực tuyến. Nếu quyết định của bạn là tải xuống trình cài đặt trực tuyến, hãy làm theo các bước đơn giản dưới đây của tôi để hiển thị cho bạn hướng dẫn thích hợp để cài đặt trình duyệt Google Chrome.

 1. Go to Google Chrome support page by clicking this link and choose your Operation System platform and click on it and then click on Download the installer file link. A new page will open in a new tab.
 2. Click on Download Chrome button in this page.
 3. Now click on Accept and Install button. Google Chrome online installer (ChromeSetup.exe) will be started downloading.
 4. After completing download the online installer file, double click on (ChromeSetup.exe) setup file. Google Chrome will now be started downloading. After completing download the required files, Google Chrome will start installing. After completing installation, the first look of your Google Chrome browser will appear.

Tải xuống và cài đặt trình cài đặt ngoại tuyến của Google Chrome

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi tải xuống hoặc cài đặt trình cài đặt trực tuyến Google Chrome, bạn cũng có thể tải xuống Trình cài đặt ngoại tuyến Google Chrome  trong ổ đĩa cục bộ của mình rồi cài đặt Google Chrome từ ổ đĩa cục bộ của bạn. Đôi khi sử dụng trình cài đặt ngoại tuyến sẽ tốt hơn thay vì tải xuống và cài đặt trình cài đặt trực tuyến thường xuyên. Nếu bạn quyết định hoặc cảm thấy thoải mái khi sử dụng trình cài đặt ngoại tuyến, hãy làm theo các bước đơn giản bên dưới để hiển thị cho bạn hướng dẫn thích hợp để tải xuống Trình cài đặt ngoại tuyến của Google Chrome.

 1. Go to Google Chrome download page for downloading Google Chrome offline installer.
 2. Now click on Download Chrome button and then click on Accept and Install button. Google Chrome offline installer (ChromeStandaloneSetup.exe) will be started downloading.
 3. After completing download the offline installer file, just click on this setup file and follow the instructions to install Google Chrome in your operating system. After completing installation, the first look of your Google Chrome browser will appear.

Các bước thích hợp để tải xuống và cài đặt trình duyệt web Google Chrome trong hệ điều hành của bạn đã được giải thích trong bài viết này. Tôi hy vọng giờ đây bạn có thể tải xuống và cài đặt trình duyệt Google Chrome trong hệ điều hành của mình nếu bạn thực hiện cẩn thận các bước trên. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác khi tải xuống và cài đặt trình cài đặt Google Chrome, vui lòng thảo luận trong phần nhận xét hoặc liên hệ với tôi từ trang Liên hệ .