Chuyển tiếp cổng MikroTik bằng Winbox

Chuyển tiếp cổng MikroTik hoặc Ánh xạ cổng là một ứng dụng NAT được sử dụng để chuyển hướng yêu cầu từ tổ hợp địa chỉ IP và số cổng MikroTik sang địa chỉ IP và số cổng cục bộ. Ví dụ: nếu bạn có Máy chủ Web hoặc Máy chủ FTP trong khu vực riêng tư/cục bộ của mình và muốn truy cập máy chủ cục bộ này từ bên ngoài khu vực địa phương của bạn (từ internet/công cộng), bạn […]

» Read more