Đại cương cấu trúc liên kết mạng máy tính

Điều đầu tiên phải nghiên cứu về mạng là hình dạng vật lý hoặc bố cục thiết kế của nó. Sẽ cực kỳ quan trọng khi sơ đồ và thiết kế đi dây được chọn để cài đặt mạng mới. Trên thực tế, cấu trúc liên kết mạng đề cập đến hình dạng vật lý hoặc bố cục thiết kế của mạng. Cấu trúc liên kết mạng xác định cách các nút khác nhau trong mạng được kết nối và […]

» Read more