Tháng Năm 2020 - Trang Thông Tin Công Nghệ

Một số nhân viên Facebook không đồng ý về việc mạng xã hội này giữ lại các bài đăng gây tranh…