24/02/2020 - Trang Thông Tin Công Nghệ

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM Loại tay cầm game: Tay cầm cho điện thoại, Tay cầm không dây. Bảo hành: 3 tháng. Hãng…