11/02/2020 - Trang Thông Tin Công Nghệ

Smartphone 2025 sẽ có thiết kế đa dạng, không còn cổng kết nối hay phím vật lý và hỗ trợ…