Tháng Hai 2020 - Trang Thông Tin Công Nghệ

Một hacker đã truy cập tài khoản email của Pep Guardiola, đánh cắp dữ liệu cá nhân và các thông…