Người dùng thường đặt smartphone cạnh người khi ngủ hoặc sử dụng lâu trong đêm… mà không biết đó là…