Nhà sản xuất smartphone vang bóng một thời đã có năm 2019 tồi tệ nhất lịch sử, với doanh thu…