2019 là năm bước đệm để chuẩn bị cho sự bùng nổ của công nghệ 5G trong năm 2020. Tăng…