Tháng Tám 2019 - Trang Thông Tin Công Nghệ

Việc không được cấp phép sử dụng Android gây tổn hại lớn cho Huawei bởi họ chưa có giải pháp…